Sorumluluk Bilinci

Eraslan Ortaokuluna başlayan her öğrenci yaşama dair sorumluluklar üstlenir ve yıl boyunca sorumluluklarını yerine getirir.

Yaşam Becerileri programında öğrenciler,

  • çevresindekilere karşı özenli olmayı,

  • olumlu ilişkiler kurmayı,

  • sorumluluğunu alabileceği kararlar vermeyi,

  • engellerle yapıcı ve etik bir biçimde baş etmeyi öğrenirler.

 
IMG_0632.jpg

yaşam becerileri programı

Yaşam Becerileri programının temelinde sorumluluk almak vardır. Yıl boyunca gönüllü olarak aldıkları sorumlulukları yerine getiren öğrenciler,

  • enerji kaynaklarını kontrollü kullanır,

  • ortak yaşam alanlarını temiz tutar,

  • okul yemekhanesinde artan yemekleri değerlendirir,

  • tasarruf bilincini kendilerinden küçüklere aktarır,

  • sosyal sorumluluk projeleri yürütürler.

Miracle Workers adını verdiğimiz Yaşam Becerileri eğitimimiz, yıl boyunca üç ana proje ile sürdürülür.

 

Inspector Ravens

Her sınıftan gönüllü öğrencilerin katılımıyla oluşturulan ekip, yıl boyunca çevreyi korumak ve temizlik bilincini geliştirmek için çalışır. 

Okuldaki yaşam alanlarının düzenini ve temizliğini kendi belirledikleri zamanlarda takip eden öğrenciler, değerlendirmelerine göre her sınıfa geri bildirim verirler. Hafta bitiminde en temiz sınıf, Inspector Ravens ödülünü alır.

IMG_6937.jpg

TEAM BOLT

Tasarruf bilinci üzerine çalışan Team Bolt ekibi, okul genelindeki enerji ve malzeme tüketimini kontrol eder. Tasarrufun önemini okul kamuoyuna duyuran takım, enerji kullanımını en verimli yapan sınıfı seçer ve hafta bitiminde en tasarruflu sınıf Team Bolt ödülünü alır.

Öğrenciler tasarruf bilinci konusundaki davranışlarını yalnızca okulda göstermez, evlerinde de devam ettirirler.

CARE AND SHARE

Gıda tüketimi ve empati becerileri üzerine çalışan Care and Share ekibi, günlük hayatta karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik projeler yürütürler. Proje süresince belirlenen konular uygun olan her derste farklı etkinliklerle ve farklı bakış açılarıyla Bilingual olarak ele alınır.

IMG_9007.jpg

Öğle yemeği sonrası artan gıdaları toplayan takım, bu gıdaları okul çevresindeki sokak hayvanları ile paylaşır. Yıl boyunca yaptıkları kermes etkinlikleriyle barınaklarda yaşayan sokak hayvanlarına da destek olur.

Biliyor muydunuz?

Eraslan’da tüm öğrencilerimiz her günün sonunda okul genelinde çalan müzik eşliğinde sıralarını temizler ve yaşam alanlarını ertesi güne hazırlar.