Çift Dilde Okuryazarlık

Eraslan Okulunda akademik eğitimin dili İngilizce ve Türkçedir. Bilingual Learners programının temelinde ise okul yaşantısını iki dilde sürdürmek yer alır.

Bilingual Learners programıyla ilkokula başlayan öğrenciler,

 • Matematik

 • Bilim

 • Hayat bilgisi derslerini iki dilde alırlar.

 

Content and language ıntegrated learnıng

CLIL, yabancı dilin akademik müfredata entegre edilmesidir.

IMG_0258.jpg

Ders içeriklerini Bilingual öğretmenler ve branş öğretmenleri birlikte hazırlar ve öğrenciler yabancı dil kazanımlarını akademik müfredatla birlikte alırlar.

Bu sayede kavramları daha kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde öğrenirler.

Eraslan’da matematik, bilim ve hayat bilgisi derslerinin içeriklerini Bilingual öğretmenleri ve branş öğretmenleri bir arada hazırlarken, ilkokul akademik koordinatörü onlara önderlik eder.

Hazırlanan içerikler akademisyenler tarafından kontrol edilir ve öğretmenlerle bir arada geliştirilir.

Düzenli olarak ders gözlemlerine katılan akademisyenler, öğrencilerin program içerisindeki bireysel gelişimlerini ölçer ve geri bildirim verirler.


IMG_7528.jpg
Bilingual Learners’ı farklı kılan, tüm ders içeriklerinin haftalık olarak akademisyenlerle birlikte değerlendirilmesi ve derslerin akademisyenler tarafından gözlemlenmesidir.

Özgür Dil Yaratımı

Free Language Creatıon

Bilingual Learners programında öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri esastır. Bilingual öğretmenler İngilizce olarak öğrencilerle iletişim kurarken, öğrenciler kendilerini güvenli hissettikleri dilde geri iletişim kurabilirler.

Programın en etkili yanı, kısa süre içerisinde öğrencilerin farkında olmadan yabancı dilde akıcı bir iletişim kurmasıdır.

IMG_9909.jpg

Özgür dil yaratımını desteklemek amacıyla;

 • Fairy Tales: İngilizce masal anlatma,

 • Young Authors: Yaratıcı yazma becerilerini geliştirme,

 • Figure It Out: İngilizceyi doğal ortamında kullanma,

 • Talent Show: Sosyal becerileri bireysel veya ekip halinde sergileme,

 • Aura Exhibitions: Öğrencinin yaptığı resimleri artırılmış gerçeklik -VR- ile sunması,

 • End of Year Show: Yıl sonu İngilizce drama sergileme çalışmaları yapılır.

Bu etkinlikler sayesinde ders dışı etkinliklerde de sürekli olarak yabancı dil kullanan öğrenciler, iki dilli yaşam tarzını benimserler.


Okuma Programı

crıtıcal readıng

1. ve 2. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığını geliştirmek ve pekiştirmek için sınıf öğretmenleri tarafından Okudukça Büyüyorum projesi yürütülür.

Kütüphane öğretmeni rehberliğinde gerçekleşen ek çalışmalarda ise öğrenciler çeşitli literatürleri tanıma ve sınıflandırma fırsatı yakalarlar.

Her hafta okul kütüphanesinde gerçekleşen çalışmalarda;

 • sorgulayıcı okuma,

 • serbest okuma,

 • okunan kitapları değerlendirme,

 • yazar söyleşileri,

 • yaratıcı düşünme ve yazma,

 • kaynak araştırması çalışmaları yapılır.

Eraslan okuma programıyla ilkokuldan ortaokula geçen öğrenciler, okuma sevgisini kazanmış ve kültürel olarak kendilerini geliştirmiş bir şekilde mezun olurlar.

bılıngual lıteracy

Bilingual Learners programı ilkokulda çift dilde okuryazarlığı bir adım ileri taşımayı hedefler. Öğrenciler her hafta ses bilgisi geliştirme, anlayarak okuma ve literatür tarama çalışmaları yaparlar.

Eş zamanlı gelişen okuma becerilerini dijital yayınlarla desteklerler.


İki Dilde Yaşam

Extramural Englısh

Bilingual Learners programı yaşayan bir yapıya sahiptir. Okulda ders içi ve ders dışı etkinliklerde sürekli olarak iki dil bir arada kullanılırken okul sınırları dışında da öğrencilerin iki dili hayatlarının bir parçası hâline getirmeleri desteklenir.

Okul Bilgilendirme Sistemi üzerinden eğitici videolar, filmler, şarkılar ve çeşitli egzersiz gönderimleri yaparak öğrencilerimizin bireysel olarak iki dilde dinleme, izleme ve konuşma gelişimleri desteklenir.

Bu sayede öğrencilerimiz aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanlarda iki dil kullanımını tercih eden bireyler hâline gelirler.