Akademik Özgüven

Öğrenciler için bilim ve aritmetik ağırlıklı dersler zaman zaman zorlayıcı olsa da, Bilim Kurulu ve Eraslan öğretmenleri, lise öğrencilerinin akademik özgüven kazanmaları için onlara destek olurlar.

Laboratuvarda yapılan deneyler, doğada yapılan gözlemler ve geziler, dijital kaynaklar ve okul içi etkinliklerle öğrencilerin bilim alanlarındaki kavramları kavramalarına yardımcı oluruz.

Uygulamalı olarak bilim çalışmaları yapan öğrenciler araştırır, sentezler ve ortaya bilimsel ürün çıkarırlar.


proje çalışmaları

Eraslan High’da bilimsel projeler uzun vadeli süreçler gerektirir.

Öğrenciler; fikir üretme aşamasından fikrin araştırılıp olgunlaştırılmasına, sonuçların raporlanıp sunulması aşamasına kadar her noktada aktif olarak proje hazırlık sürecine dahil olurlar.

Her yıl farklı branşlarda projeler yapan öğrenciler, rehber öğretmenleri ile hazırlayacakları proje konusunu belirler.

Ulusal ve uluslararası literatür taramasına başlayan öğrenciler, aylar süren hazırlığın sonunda yazılı ve sözlü sunumlarını bir araya getirirler.

Bilim Kurulu, sunumların bilimsel araştırma etiği ve uluslararası tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol eder.

Hazırladıkları projeleri ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında sunan öğrenciler, akademik özgüvenlerini en belirgin şekilde ortaya koyarlar.


bilim kurulu

Akademisyenlerden oluşan Eraslan Bilim Kurulu, öğrencilere yıl boyunca yaptıkları bilimsel araştırmalarda önderlik eder.

Bilim Kurulu, öğrencilere proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarında yer alabilmeleri için ihtiyaç duydukları akademik ve altyapı desteğini verir.

Bu sayede öğrenciler TÜBİTAK, URFODU, Kanguru, FENBEG, MATBEG, Waterloo, Tales, Science Cup ve StarT gibi prestijli proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarında rekabet ederler.

Bilim Kurulu aynı zamanda okulumuzda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışır.