Değişen Sınav Sistemleri, Değişmeyen Akademik Başarı

ulusal sınavlara hazırlık

Eraslan Bilim Ortaokulu öğrencileri, 8. sınıfa geçtiklerinde ulusal sınavlara hazırlanırlar.

Eğitim yılı başlamadan önce açılan Liseye Geçiş Sınavı yaz kursuyla kazanımlar önceden verilmeye başlanır ve okullar açıldıktan sonra eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak hafta sonu kursları ile tekrar çalışmaları yürütülür.

IMG_4145.jpg

Hafta içinde işlenen konular, hafta sonu LGS kurslarında çalışma gruplarına ayrılan öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olacak biçimde tekrar edilir.

Bu sayede sene  içerisinde konular daha erken bitirilerek kalan süre, ulusal sınavlara en iyi biçimde hazırlanmak için deneme sayısının artırılmasına ve eksik kazanımların giderilmesine ayrılır.

Sene içerisinde BAS ve GDS dışında katılım gösterilen çeşitli Türkiye geneli denemeleri ile öğrenciler kendi sıralamaları hakkında fikir sahibi olur ve eksiklerine göre geliştirilen çalışma programlarına katılırlar.

Yıl boyunca yapılan sınav sonuç değerlendirmeleri ailelerle paylaşılır.

 

Bireysel Akademik Takip

Her hafta yapılan akademik bölüm toplantılarında, hedeflenen bireysel başarı için beklenen gelişimin altında kalan öğrencilerin durumları akademik takip kapsamına alınır.

Akademik takipte olan öğrenciler, ders öğretmenleriyle belirledikleri saatlerde bire bir ya da grup çalışmaları yapmak için bir araya gelirler. Bu sayede kazanımlarda eksiksiz öğrenimi gerçekleştirirler.

IMG_1468.jpg

Çalışma grupları 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda haftalık olarak gerçekleşir.

Ortaokulda amacımız, akademik temelleri ölçülebilir başarıya dönüştürmektir.

Eraslan Ortaokulu, bilim temelli bir akademik program sunar. Öğrenciler, bireysel gelişimlerini destekleyen eğitim programıyla uzun vadeli projeler ve araştırmalar yaparak eğitimlerine devam ederler.

Her hafta katıldıkları Bireysel Alan Sınavları (BAS) ile kazanımları ölçülen öğrenciler, yıl boyunca seviye sınıfları arasında geçiş yaparlar.

bireysel alan sınavları

Öğrenciler yıl boyunca küçük ölçekli kazanımlarının ölçüldüğü yirmi adet Bireysel Alan Sınavına katılırlar. Bu sınavlar, her hafta dönüşümlü olarak Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerini içerir.

Bireysel Alan Sınav sonuçlarına göre çalışma grupları oluşturan öğrenciler, bu gruplarda tekrar ve pekiştirme çalışmalarıyla kazanım eksiklerini giderirler. Kazanımlar üst kurlarda soru çözümü, alt kurlarda ise konu anlatımı ile desteklenir.

Genel Değerlendirme Sınavları

Öğrenciler, yıl boyunca büyük ölçekli kazanımlarının ölçüldüğü 1. dönem iki, 2. dönem iki olmak üzere toplam dört defa uygulanan Genel Değerlendirme Sınavına (GDS) katılırlar.

Genel Değerlendirme Sınavları, öğrencilerin bütünsel akademik düzeyleri hakkında bilgi veren ölçme niteliği yüksek sınavlardır.