Heyecan Verici Uygulamalarla Dünyayı Keşfetmek

Anaokulu öğrencileri için bilim; tohumların çimlenmesini, suyun buharlaşmasını, kuşun uçuşunu, yağmurun yağışını izleyerek sorular sormak ve yaşadıkları çevre hakkında yanıtlar aramaktır.

IMG_5688.jpg

Eraslan Bilingual Anaokulunda öğrencilerin doğuştan gelen keşfetme dürtüleri, eğlenceli deneylerle beslenir.

Anaokulu derslerinde yapılan deney ve uygulamaları, akademisyenlerden oluşan Bilim Kurulu destekler.

Öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan deneyler, merak ve keşif duygularını en üst seviyede tutmayı hedefler.


programın özellikleri

 • Öğrenci merkezli ve oyun temelli olarak uygulanması,

 • Keşfetmeye ve yaratıcı düşünmeye teşvik etmesi,

 • Doğada var olan bilimsel olayları sorgulamaya yönlendirmesi,

 • Çevre bilinci aşılanması.

IMG_6020.jpg

doğa ve bilim

4 yaş sınıflarında gözlem çalışmaları ile başlayan bilim dersleri, 5 yaş sınıflarından itibaren iki dilde sürdürülür. Bilim derslerinde;

 • bitki yetiştirme ve basit araçlarla bitkinin büyüme aşamalarını gözlemleme,

 • maket tasarlama,

 • kitap ve dergi inceleme,

 • belgesel izleme,

 • doğal ve doğal olmayan malzemeleri tanıma ve benzeri alanlarda çalışmalar yapılır.

temel aritmetik

Öğrencilerin kavramsal gelişimini teşvik etmek amacıyla yapılan aritmetik çalışmalarında:

 • ölçme, ilişki kurma, eşleştirme,

 • örüntü oluşturma, sıralama, sayma,

 • arttırma, eksiltme, geometrik şekilleri tanıma ve grafik hazırlama ve benzeri teknikler kullanılır.


Alan Gezileri

fıeld trıps

Öğrencilerin yaş özelliklerine uygun olarak tasarlanan geziler, eğitim programının yaşayan bir parçasıdır. Bu geziler, öğrencilerin derslerde öğrendiği kavramları pekiştirmelerine ve kazanımlarını kalıcı hale getirmelerine destek olur.

Yıl boyunca müze, sanat galerisi, doğal yaşam parkı ve çeşitli kurumları ziyaret eden öğrenciler, olayları yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılarlar.


ilkokula hazırlık programı

6 yaş öğrencileri yıl boyunca okuma ve yazma, kalem tutma, harfleri tanıma, problem çözme ve temel kavramları tanıma çalışmaları yaparlar.

Dikkat ve hafıza becerilerini geliştiren ek çalışmalarla ilkokul eğitimine hazır hâle gelen öğrenciler, kendilerine ilkokulda eşlik edecek olan öğretmenleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı bulurlar.

IMG_0516.jpg

Eraslan’da oryantasyon tüm kademelerin katılımıyla gerçekleşir.

Rehberlik öğretmenleri önderliğinde yapılan çalışmalar, ikinci dönemden itibaren ilkokul öğrencilerinin katkısıyla daha kapsamlı bir hale dönüşür.

Anaokulu öğrencileri ilkokul sınıflarına konuk olarak birinci sınıf sürecini bir üst sınıftaki arkadaşlarından dinleme fırsatı bulurlar.

Bu süreçte rehberlik öğretmenleri öğrencilerin hazırbulunuşluğunu değerlendirir ve gözlemlerini aileleri ile paylaşırlar.

Eraslan Bilingual Anaokulu öğrencileri ilkokul öğretmenlerini tanımış olmanın verdiği özgüvenle bir üst eğitim kademesine geçiş yaparlar.