Eraslan High

bilim temelli bılıngual eğitim

Uluslararası başarıyı hedefleyen öğrencilerin yer aldığı, iki dilli ve bilim temelli bir lise olan Eraslan High, akademik başarı geleneğimizi en iyi şekilde temsil eder.

Eraslan Bilim Ortaokulu, ilk mezunları ile İzmir’in en başarılı ilk 3 ortaokulu arasında yer almıştır ve bu başarı geleneği lisede de sürecektir.


%1

Ortaokul mezunlarımızın %46’sı Türkiye genelinde %1’lik dilime yerleştiler.

%100

Mezunlarımızın tümü ilk tercihleri olan resmî veya özel liselerde eğitimlerine devam etmekteler.

%65

Mezunlarımız yerleştikleri özel liselerden %65 ortalamayla akademik başarı bursu kazandılar.

*2018 LGS Sonuçları


Doğru Çevre

Lise eğitimi, öğrencilerin karakter gelişimi ve ergenliği bir arada yaşadıkları, meslek yaşamlarına atılan önemli adımlarla ilerleyen heyecan verici bir süreçtir.

Bu süreçte öğrencilerin gelişimlerine yön vermek için doğru bir ortamda, doğru insanlarla bir arada olmaları gerektiğine inanılır.

Başvuran öğrencilerin yalnızca seçilmiş bir kısmının eğitim alacağı Eraslan High, öğrencilere bireysel ilgi ve bireysel takip olanakları sunar.

Seçilmiş ve hedefleri olan öğrencileri bir araya getiren Eraslan High, öğrencilerin geleceği için doğru ve yerinde bir adım.

 

Entelektüel Gelişim

donanım sahibi bireyler

Öğrenciler liseye başladıkları andan itibaren kendilerine teknik ve küresel bakış açısı sunan Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi seçmeli derslere katılırlar.

Bilim, spor, sanat ve teknolojide ilgi alanları ortak olan öğrenciler, profesyonel iş insanlarının önderlik ettiği topluluklarda bir araya gelirler.

İlgi duydukları alanlardaki becerilerini topluluk saatlerinde geliştiren öğrenciler, aynı zamanda entelektüel birikim elde edebilecekleri kişilerle yıl boyunca vakit geçirme olanağı bulurlar.

 

Bilim Kurulu

Tamamı akademisyenlerden oluşan Eraslan Bilim Kurulu, öğrencilerin araştırmalarına önderlik eder.

Öğrencilerin uluslararası yarışmalara ve bilim olimpiyatlarına hazırlık sürecine Bilim Kurulu destek olur.

Ulusal ve uluslararası literatür taraması yapan öğrenciler, aylar süren hazırlığın sonunda bilimsel araştırma etiği ve uluslararası tez yazım kurallarına hakimiyet sağlarlar.

 

Okul Hayatını İki Dilde Yaşamak

academıc wrıtıng

9. sınıfa başlayan öğrenciler Reading, Writing ve Speaking derslerinden oluşan bir dil programına katılırlar. Akademisyenlerle bir arada geliştirilen bu program, Flipped Learning yöntemiyle işlenir.

Öğrenciler kendilerine verilen ders videoları, makaleler, belgeseller ve projelerle konuları daha önceden çalışmış olarak derse katılırlar. Ders saatinde ise öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde bilgilerin pekiştirilmesi üzerine odaklanırlar. Böylece akademik kazanımlar hedeflenen en kalıcı halini alır.

advanced placement

Öğrencilerin her anlamda donanımlı yetişmelerini hedeflediğimiz Eraslan High’da, 10. sınıftan itibaren sunulan Advanced Placement (AP) programıyla öğrenciler lisans düzeyinde derslere katılabilirler.

Dünya üzerinde 3300 seçkin üniversite ve Türkiye’de Koç, Sabancı ve Özyeğin gibi üniversitelerin tanıdığı AP programı, öğrencilere lisede üniversite düzeyinde dersler alma olanağı sunarken elde ettikleri başarıları üniversitede kredi olarak kullanma olanağı da tanır.

 

Öğrenci Odaklı Gelişim Takibi

Öğrenciler lise yaşamları boyunca kendilerine özel hazırlanan akademik çalışmalar ile her zaman rekabetin bir adım önünde yer alırlar.

Eraslan başarı anlayışı tüm öğrencileri potansiyellerinin en üst seviyesine ulaştırmaktır.

9. sınıftan itibaren bu sorumluluğun bilincinde yetişen öğrenciler, matematik ve fen bilimleri ile yoğunlaştırılmış bir programı takip eder, kazanımlarını kendilerine uygun ek çalışmalarla pekiştirirler.

Akademik gelişimlerine uygun seviye sınıflarında ek çalışmalar yapan öğrenciler, her hafta Bireysel Alan Sınavlarına katılarak kazanımlarını ölçerler.