Doğru yerdesiniz

Eraslan’da ilkokula başlamak, gelişmekte olan genç zihinler için heyecan verici bir deneyimdir.

Holistic 8 Eğitim Programı ile kusursuz bir akademik eğitim alan öğrenciler, alanında en yetkin öğretmenlerle bilimin ve keşfin temellerini Eraslan İlkokulunda atarlar.

 

İlkokulu İki Dilde Yaşamak

Eraslan İlkokulunda eğitimin dili İngilizce ve Türkçedir. Öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları iki dilde yürütürler.

Akademisyenlerle birlikte geliştirdiğimiz Bilingual Learners programı, ilkokulda matematik, fen bilgisi ve hayat bilgisi derslerini öğrencilere iki dilde sunar.

IMG_3937.jpg

Ders içeriklerini Bilingual öğretmenler, sınıf öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenleri birlikte hazırlar ve öğrenciler yabancı dil kazanımlarını akademik müfredatla birlikte alırlar.

Bu sayede kavramları daha kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde öğrenirler.

 

Bilim Temelli Eğitim Programı

Holistic 8, öğrencilere kendi fikirlerini oluşturmaları için gerekli ortamı sağlar. Derslerde açık uçlu sorular ile sorgulamayı öğrenen Eraslanlılar, dünyayı disiplinler arası temalar ile keşfederler.

Öğrenciler bilim çalışmalarını ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfta hayat bilgisi dersi kapsamında, 4. sınıfta ise fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersleri kapsamında yürütürler.

Her düzeyde laboratuvar ortamında yapılan Bilingual bilim derslerine fen bilgisi öğretmenleri ve Bilingual öğretmenler birlikte katılır. Bu derslerde kazanımlar İngilizce ve Türkçe olarak iki dilde pekiştirilir.


IMG_6136.jpg
Eraslan Okulunda sorgulayan, yeni fikirlere açık ve kazanımlarını yansıtan öğrenciler yetişir.

Bilim Kurulu

Eraslan Okulu, öğrencilerine bilim temelli bir eğitim programı sunar. Programda yer alan uygulamalara doktorasını tamamlamış üyelerden oluşan Eraslan Bilim Kurulu önderlik eder.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları deneyleri, proje çalışmalarını, kazanımlarını ve bilimsel düşünme becerilerini Bilim Kurulu destekler.

deneyler

Eraslan’da ders kazanımları düzenli olarak yapılan deneylerle desteklenir. Öğrenciler doğada yaşanan tüm olayları yaptıkları deneylerle somut hale getirirler.

Bu deneyler esnasında çıkarımda bulunma, özet çıkarma, veri yorumlama ve grafik hizalama, kavram haritası oluşturma, küçük–büyük grup tartışması, soru–cevap, beyin fırtınası gibi tekniklerini aktif olarak kullanırlar.

BİLİMSEL PROJEler

IMG_9100.jpg

İlkokul projeleri, derslerde işlenen konuları daha kapsamlı biçimde değerlendirmeye ve farklı bakış açısı geliştirmeye yöneliktir. Araştırma sürecinde disiplinler arası bilgi ve becerilerini kullanmaya teşvik ettiğimiz öğrenciler, çalışmalarını bir araya getirerek sunum hazırlığı yaparlar.

Yıl boyunca yaptıkları projeleri önce okul arkadaşlarına, ardından ailelerine sunan ilkokul öğrencileri, bu sunumlara tamamıyla kendileri önderlik ederler.

eğitim gezileri

Eraslan’da bilim eğitimi, okulun yaşayan bir parçasıdır. Öğrenciler ders kazanımlarını işledikleri temalarla bağlantılı gezilere katılarak pekiştirirler.

Yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı analiz becerisi kazanan öğrenciler, yıl boyunca Field Trip adını verdiğimiz müfredatı destekleyici gezilere katılırlar.


Eraslan akademik programını farklı kılan nedir?

Eraslan’da donanım sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz.

IMG_0335.jpg

Akademisyenlerle iş birliği içerisinde geliştirdiğimiz eğitim programı, öğrencilere deneyimleyerek öğrenme ve tüm bunları uluslararası geçerliliği olacak şekilde iki dilde gerçekleştirme olanağı sunar.

İlkokul 3. ve 4. sınıfa geçen öğrencilerimiz, kendi istekleriyle uluslararası Cambridge ve Kangaroo sınavlarına katılırlar.

Akademik programda yer alan tüm uygulamalar öğrencilerin düşünme biçimlerine katkıda bulunur.

Başarının sorumluluk almaktan geçtiğini biliriz. Bu yüzden Eraslan İlkokuluna başlayan tüm öğrencilerin yıl boyunca bireysel sorumluluklar almalarını teşvik ederiz.

Öğrenciler doğru bir eğitim ortamında becerilerini fark etmeye ve bu becerileri donanıma çevirmeye yatkındırlar.

Eraslan ilkokulundan mezun olan öğrenciler, ortaokul eğitimine hazır olarak başlangıç yaparlar.