Dünya Meselelerine Hâkimiyet

Eraslan High, öğrencilerinin her açıdan donanımlı olmasını hedefler.

10. sınıfta Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler gibi donanım dersleriyle tanışan öğrenciler, daha çok okuyan ve daha geniş çerçevede düşünen bireyler olarak yetişirler.

Akademisyenler tarafından verilen bu dersler, henüz lise kademesinde öğrencilere hayata dair farklı bir bakış açısı sunar.

sosyal bilimler programı

Advanced Placement ile psikoloji ve dünya tarihi dersleri alan öğrenciler, bu dersleri uluslararası geçerliliği olacak şekilde öğrenirler.

AP sınavlarında başarılı olmaları durumunda üniversitelerinde sosyal bilim kredisi hakkı kazanırlar.


Toplumu Daha İyi Anlamak

Eraslan High öğrencileri, okulda aldıkları yaşam becerileri eğitimiyle kendilerini akranlarından farklı kılan birtakım özellikler kazanırlar.

Bireysel ve toplumsal yaşam alanlarını yıl boyunca her gün düzenli tutan öğrenciler, okulun enerji tüketimini kontrol eder, artan gıdaların geri dönüşümü için çalışmalar yaparlar.

İçinde yaşadıkları toplumu daha iyi anlamalarını desteklediğimiz Eraslan’da öğrenciler, geleneksel değerlerini öğrenir ve ülkesinin insanı olarak yetişirler.

Bu değerlere bağlı kalmak koşuluyla uluslararası çalışmalarını desteklediğimiz öğrenciler, Eraslan’dan dünyaya bir kapı açarlar.