İki Dilde Okul Yaşantısı

Eraslan Okulunda akademik eğitimin dili İngilizce ve Türkçedir. Öğrenciler okul yaşantısını yıl boyunca iki dilde sürdürürler.

Akademisyenlerle birlikte hazırladığımız Bilingual Learners programı, ortaokul öğrencileri için dünyaya açılan bir kapıdır.

IMG_4671.jpg

Bu programda yabancı dil, öğrencilerin değerli bir niteliği hâline gelir.

Ortaokulda uyguladığımız CLIL tekniğiyle öğrenciler akademik kazanımlarını uluslararası geçerliliği olacak şekilde edinirler.

Yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan proje yarışmalarına ve sınavlara katılan ortaokul öğrencileri, yabancı dil becerilerini ölçülebilir hâle getirirler.

yaz dönemi çalışmaları

Ortaokula başlayan öğrencilerin yabancı dil seviyeleri farklılık gösterebilir. Eraslan’da öğrenciler, yaz aylarında okul tarafından düzenlenen hızlandırılmış İngilizce kurslarına katılırlar.

Ağustos ayı boyunca verilen tüm yabancı dil dersleri, resmî okullardan gelen öğrencilerin alt öğrenmelerindeki eksiklikleri tamamlamasını sağlarken okulumuz öğrencilerine de pekiştirme ve tekrar yapma olanağı verir.

Böylelikle tüm öğrenciler yeni eğitim - öğretim yılına seviyelerine göre aldıkları tekrar ve pekiştirme çalışmaları ile başlar.

Seviye tespit sınavları

Birinci dönem başında tüm seviyelerde Seviye Tespit sınavları yapılır ve tüm İngilizce dersleri bu sınavların sonucuna göre belirlenen seviye sınıflarında işlenir.

Öğrenciler, gelişimleri baz alınarak ikinci dönem tekrar yapılan Seviye Tespit sınav sonucuna göre sınıf değiştirebilir.

Seviye sınıflarında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre aynı kitaplar ve materyaller ek kaynaklarla desteklenerek kullanılır.

Seviyeye göre yapılan ek çalışmalarla her öğrenci kendi düzeyine göre ödevlendirilir.

  • RazPlus ve Achieve3000 online makale ve kitap okuma platformlarından her hafta ödevlendirme yapılır.

  • Öğrenciler, kendi seviyelerine uyarlanmış, farklılaştırılmış yayınlar ile okuma becerilerini yıl boyunca geliştirme fırsatı elde ederler.

 

ek çalışmalar

Akademik Takip Dersleri

Derslerde kazanım eksikleri olan öğrenciler, bireysel akademik takip desteği alırlar. Bireysel ya da grup olarak ek çalışma dersleri İngilizce öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır.

Böylelikle tüm öğrenciler derslerini daha iyi takip eder ve sınavlarında daha başarılı olurlar.

Transfer Öğrenci Çalışmaları

Yıl arasında Eraslan’a transfer olan ve dil becerileri desteklenmesi gereken öğrencilere yönelik bire bir ve grup çalışmaları yapılır. Bu sayede öğrenciler kısa sürede İngilizce seviyelerini geliştirirler.

Uluslararası Projeler

Eraslan Okulunda öğrencilerin uluslararası platformlarda rekabet etmeleri de ek çalışmalarla desteklenir. Katıldıkları bölgesel ve uluslararası yarışmalar öncesi, öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek için onlarla bire bir çalışmalar yapılır.

 

İki Dilli Edinim Uygulamaları

language acquısıtıon practıces

Ortaokulda yabancı dil çalışmalarını CLIL yöntemiyle şekillendiririz. CLIL, “dili ve akademik içeriği bütünleştiren öğrenim” anlamına gelir.

Örneğin 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldıkları İngilizce Matematik dersleri, kazanımların matematik öğretmeni tarafından anadilde anlatılmasının ardından, kazanımları pekiştirici çalışmaların İngilizce Matematik öğretmeni tarafından İngilizce yürütülmesine dayanır.

Üniversite akademisyenleri ile tasarladıkları bir sistem doğrultusunda dersleri işleyen öğretmenlerimiz, konuları her iki dilde, disiplinler arası bir biçimde öğrencilere sunarlar.

IMG_6121.jpg

Dersler, takım çalışmaları ve interaktif oyunlarla harmanlanır. Öğrencilere, katılacakları uluslararası matematik yarışmalarında -Gauss Contest- ve sınavlarda daha başarılı olmalarını hedefleyen terminoloji öğretilir.

Böylece öğrenciler lisede alacakları ileri Advanced Placement derslerine hazırlık yaparlar.

Eraslan Lisesinde uygulanan Advanced Placement programında, öğrenciler lisans düzeyinde derslere katılır ve bu derslerde elde ettikleri başarıları üniversiteye geçtiklerinde kredi olarak kullanabilirler.

İNGİLİZCE MATEMATİK PROGRAMI

Eraslan Ortaokulu öğrencileri matematiği iki dilde öğrenerek ileri seviye bilim derslerinin alt yapısını oluştururlar. Öğrencilerimiz yıl boyu İngilizce matematik dersleri alır ve uluslararası matematik ve bilim yarışmalarına katılırlar.

 

donanım sahibi öğrenciler

Eraslan Ortaokulunda öğrencilerin yabancı dili kalıcı bir niteliğe dönüştürmesi hedeflenir.

Öğrenciler, Holistic 8 ile aldıkları kapsamlı eğitimi ihtiyaç duyduklarında dünya meselelerine çözüm aramak için kullanırlar.

IMG_3684.jpg

Ortaokulda,

  • Junior Model United Nations çalışmaları ile küresel konuları tartışan öğrenciler,

  • Destination Imagination çalışmalarında yaratıcı çözüm becerilerini geliştirirler.

  • World Scholar’s Cup’ta birçok konu hakkında bilgi edinen öğrenciler, bu bilgilerini ulusal ve uluslararası turnuvalarda çeşitli takım oyunlarında sergilerler.

Eraslan Ortaokulu öğrencileri uluslararası platformlarda rekabet ederek yabancı dil hâkimiyetlerinin yanı sıra donanımlarını da en iyi şekilde ortaya koyarlar.

 

Star Actıvıtıes

Ortaokulda her sınıf kademesinin ayrı bir İngilizce Star Aktivitesi vardır.

5. sınıfta Spelling Bee, 6. sınıfta Short Movie Oscars, 7. sınıfta Jeopardy Quiz yıl boyunca eğlenerek yapılan öğrenci merkezli aktivitelerdir. 

Bununla birlikte her seviyenin katıldığı okul dışı sosyal etkinlikler bulunur.

5. sınıflar Picnic and Outdoor Games, 6. sınıflar Scavenger Hunt gezilerine katılırlar. Geziler boyunca öğrencilerin bireysel ya da takımlar hâlinde tamamlaması gereken görevler verilir ve öğrenci sunumları ile değerlendirme yapılır.

 

Topluluklar

Junior Model United Nations (JMUN), World Scholar’s Cup (WSC) ve Destination Imagination (DI) İngilizce olarak yürütülen topluluklardır.

Öğrenciler topluluk saatleri boyunca hazırlandıkları konuları, geliştirdikleri tartışma ve yazma becerilerini de kullanarak katıldıkları turnuvalarda sunarlar.

 

ikinci yabancı dil

Ortaokulun tüm seviyelerinde haftada iki saat ikinci yabancı dil dersleri verilir. Fransızca ve Almanca dersleri çeşitli sosyal etkinlikler ve Fransız Kültür ve Goethe Institute işbirlikleri ile desteklenir.

 

sınavlar ve sunumlar

Cambridge Sınavlarına Hazırlık

Eğitim programımızın içinde Cambridge Sınavlarına (YLE, KET, PET, FCE) hazırlık dersleri de vardır. Öğrenciler seviyelerine uygun olan sınavlara yıl boyu hazırlanır. Sınava girecek olan öğrencilere bir aylık kurs desteği de sağlanır.

Student Led Conferences

İngilizcenin en yoğun olarak işlendiği 5. sınıfta öğrenciler ikinci dönemde Student Led Conferences adını verdiğimiz portfolyo sunumlarını yaparlar. Tüm yıl boyunca öğrendikleri ve geliştirdikleri konuşma becerilerini, ilgi duydukları alanlarda yaptıkları araştırmalar ve oyunlar eşliğinde ailelerine sunarlar.