Anaokulunu İki Dilde Yaşamak

Bılıngual Learners

Eraslan Okulunda her öğrenciye gün boyu bir sınıf öğretmeni, bir Bilingual öğretmen eşlik eder.

Bilingual Learners programında eğitim alan öğrenciler iki dil kullanımını destekleyen yaratıcı bir ortamda okul yaşantısına devam ederler.

Derslerde yer alan istasyon çalışmaları, bireysel çalışmalar ve ekip çalışmalarıyla dersin her aşamasında iki dil kullanımı gerçekleşir.

Programın ilk aşamasında öğrencilerin tercih ettikleri dili kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri sağlanır. İlerleyen aşamalarda öğrenciler Bilingual öğretmenleri ile İngilizce, sınıf öğretmenleri ile Türkçe iletişim kurarlar.


Derslerde öğrenciler, cesaretlendirilir, teşvik edilir ve iki dilde iletişim kurmaları için desteklenir.
IMG_1000.jpg

programın amaçları

 • Öğrencileri iki dilde eğitim alacakları ilkokul ve ortaokul programına hazırlamak,

 • İfade becerilerine beden dilini ve mimikleri katmak,

 • İki dilde akıcı konuşmalarını ve düşünmelerini sağlamak,

 • Uluslararası literatür dili olan İngilizceyi bir yaşam şekline dönüştürmek.

programın uygulanışı

 • Bilingual Learners programı aynı anda sınıfta bulunan iki öğretmen eşliğinde uygulanır.

 • Birbirini takip eden veya eş zamanlı aktiviteler ile iki dilin kullanımı sürekli hâle getirilir.

 • Yapılan aktiviteler bireysel, grup ve istasyon düzeninde gerçekleşir.

 • Her aktivite kavramsal olarak birbirinin devamı niteliğindedir.

 

Özgür Dil Yaratımı

free language creatıon

Eraslan Bilingual Anaokulunda öğrencilerin okul hayatını iki dilde yaşamaları için yaratıcı bir eğitim ortamı tasarlanır. Bu ortam öğrenci merkezli ve oyun temelli birçok aktivite ile desteklenir.

IMG_1240.jpg

Projects: Öğrencilerin kendi hazırladıkları projeleri öğretmenlerine ve arkadaşlarına sunmaları.

Aura Exhibitions: Öğrencilerin yaptığı sanat çalışmalarının artırılmış gerçeklik (VR) kullanılarak dijital sergiye dönüşmesi.

Student Led Conferences: Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları kavram çalışmalarını kendi seçtikleri portfolyo dosyası ile ailelerine sunmaları.

Field Trips: Derslerde öğrenilen kavramlarla bağlantılı iki dilde yürütülen geziler.

Special Occasions: Özel gün ve haftaların iki dilde kutlanılması.

End of Year Show: Yılsonunda iki dilde drama oyunu sergileme.

 

Bilingual Okuma Programı

vısual readıng

Her hafta okul kütüphanesinde gerçekleşen Bilingual okuma derslerinde;

IMG_1326.jpg
 • görsel okuma ile kitap anlatımı,

 • hikayelerin canlandırılması,

 • hikaye tamamlama,

 • olay örgüsü sıralama,

 • hikayeler hakkında poster tasarlama çalışmaları yapılır.

Öğrenciler, “ana karakter yerinde sen olsaydın ne yapardın?”, “Bu hikayede bir şeyi değiştirecek olsan bu ne olurdu? Neden?” sorularına birlikte cevap verir, yaratıcı düşünme ve yaratıcı anlatım becerilerini geliştirirler.


 

İkinci Yabancı Dil

Eraslan Bilingual Anaokulunda 5 yaştan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlanır.

Almanca veya Fransızca dillerinden birini seçen öğrenciler, haftada iki saat interaktif eğitimlere katılırlar.

IMG_1209.jpg

İkinci yabancı dil dersleri oyun, hareket, jest, mimik, resim ve şekillerle gösterme, tekerleme ve şarkı söyleme, karşılıklı konuşma gibi doğal yöntemlerle öğrencilere verilir.

Eraslan’da ikinci yabancı dil eğitimi öğrencilerin dünya dillerini ve kültürlerini tanımasını hedefler.


Bilingual Learners programını farklı kılan nedir?

Bilingual Learners programı, Eraslan Okulu tarafından dil bilimi akademisyenleriyle geliştirilen öğrenci merkezli bir yapıya sahiptir.

Her hafta dersleri ziyaret eden akademisyenler öğrencilerin gelişimlerini gözlemlemenin yanı sıra, öğretmenlere sürekli olarak geri bildirim verirler.

Bu sayede program her hafta yeni uygulamalar ve yaklaşımlarla sürekli olarak gelişir.

Yakın zamanda bilimsel çalışmalara konu olan Eraslan Bilingual Learners programı, Türkiye’de yapılan uluslararası eğitim konferanslarında dikkat çekmiştir.

Öğretmenlerimiz 21. yüzyıl eğitim tekniklerini derslerine nasıl entegre ettiklerini bu konferanslarda dünyanın dört bir yanından gelen eğitimcilerle paylaşmışlardır.


Okul İçi ve Okul Dışı Çift Dil Kullanımı

Extramural Englısh

Bilingual Learners programı yaşayan bir yapıya sahiptir.

Öğrenciler, ders içi ve ders dışı etkinliklerde iki dili bir arada kullanılırken okul sınırları dışında da iki dilli kullanımı hayatlarının bir parçası hâline getirirler.

Bilingual Learners programının ikinci ve üçüncü yıllarında her öğrenciye dijital kitaplar, eğitici videolar, filmler ve şarkılar verilir.

Öğrenciler aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanlarda da İngilizce kullanımını teşvik eden bu materyallerden faydalanırlar.