Topluluk Felsefesi

Eraslan’da ilgi alanları ortak olan öğrencileri bir araya getiren topluluklar bulunur. Bu topluluklar, ortak yaşam kurallarını esas alarak çalışmalarını sürdürürler.

Topluluklarda yer alan öğrenciler, yalnızca ilgi alanlarını geliştirmez; aynı zamanda toplumda yaşamanın gerektirdiği belirli sorumlulukları da üstlenirler.

Topluluklara önderlik etmesi için alanında profesyonel başarılar elde etmiş kişi ve kurumlarla iş birliği yapılır. Öğrenciler topluluk saatlerinde kendilerine rol model olabilecek profesyonellerle bir araya gelir ve onların yaşam hikâyelerine tanıklık ederler.

Her topluluk yıl boyunca kendisine bir sosyal sorumluluk konusu seçer ve bunu projeye dönüştürür. Öğrenciler, ilgi duydukları konularda ilerlerken sorumluluklarını da yerine getirirler.

 

Amacımız hayatın doğal rekabetinde her zaman bir adım önde olan öğrenciler yetiştirmektir.

Her hafta iki saat yapılan topluluk çalışmalarına Eraslan öğretmenlerinin yanı sıra Arkas Spor Kulübü ve Mozart Akademi profesyonelleri önderlik eder.

Topluluklarda yer alan öğrencilerin iki konuda liderlik yapması beklenir:

 • Ortak bir hedef doğrultusunda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak,

 • Okul yaşamının içerisinde aktif rol aldıkları etkinlikler düzenlemek.

TOPLULUKLARIN AMACI

 • Öğrencilerin bilgi, yetenek ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak,

 • Var olan becerilerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak,

 • Okul ortamında sorumlulukları paylaşmak,

 • Takım ruhunu geliştirmek,

 • Sosyal sorumluluk almak ve yerine getirmek.

 
IMG_6959.jpg

Ortaokul Toplulukları

 • Atletizm

 • Basketbol

 • Destination Imagination (DI)

 • Jimnastik

 • Robotik ve kodlama

 • Çok sesli koro

 • Voleybol

 • Dağcılık

 • Okçuluk

 • Matematik

 • Masa tenisi

 • Junior Model United Nations (JMUN)

 • World Scholar’s Cup (WSC)

 • Dans

 • Orkestra