Yaşamın Bir Benzeri Olan Okul Hayatı

Holistic 8 eğitim programının yapı taşlarından biri topluluklardır. Çünkü topluluklar, okul içerisinde toplumsal yaşam kurallarını esas alırlar.

Bilim, sanat ve sporda ilgi alanları ortak olan öğrencileri bir araya getiren topluluklarda, yıl boyunca akademik çalışmalarını aksatmayan, örnek davranışlara sahip, sosyal sorumluluklarını yerine getiren öğrenciler yer alır.

Topluluklara profesyoneller önderlik eder ve topluluklar, öğrencilerin var olan becerilerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına olanak sağlar.

 

Toplulukların amacı

 • Öğrencilerin bilgi, yetenek ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak,

 • Var olan becerilerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak,

 • Okul ortamında sorumlulukları paylaşmak,

 • Takım ruhunu geliştirmek,

 • Sosyal sorumluluk almak ve yerine getirmek.

İlkokul Toplulukları

 • Atletizm

 • Basketbol

 • Destination Imagination (DI)

 • Gitar

 • Jimnastik

 • Robotik ve kodlama

 • Piyano

 • VoleybolTopluluk felsefesi

İlgi alanları ortak olan öğrencileri bir araya getiren topluluklar kurulur. Bu topluluklar ortak yaşam kurallarını esas alırlar.

Topluluklarda yer alan öğrenciler yalnızca ilgi alanlarını geliştirmez, aynı zamanda toplumda yaşamanın gerektirdiği belirli sorumlulukları da üstlenirler.

IMG_8317.jpg

Topluluk çalışmaları tüm öğrencilere açıktır ve öğrenciler 2. sınıftan itibaren tercih ettikleri bir toplulukta yıl boyunca çalışmalarına devam ederler.

Topluluklara önderlik etmesi için alanında profesyonel başarılar elde etmiş kişi ve kurumlarla iş birliği yapılır.

Öğrenciler topluluk saatlerinde kendilerine rol model olabilecek profesyonellerle bir araya gelir ve onların yaşam hikâyelerine tanıklık ederler.

Her topluluk yıl boyunca kendisine bir sosyal sorumluluk konusu seçer ve bunu projeye dönüştürür. Öğrenciler, ilgi duydukları konularda ilerlerken sorumluluklarını da yerine getirirler.

Erken yaşta bu bilinçle tanışan Eraslanlılar, kendilerini akranlarından farklı kılan bir takım özelliklere sahip olurlar.

 

Amacımız hayatın doğal rekabetinde her zaman bir adım önde olan öğrenciler yetiştirmek.

Her hafta iki saat yapılan topluluk çalışmalarına Eraslan öğretmenlerinin yanı sıra Arkas Spor Kulübü ve Mozart Akademi profesyonelleri önderlik eder.

Topluluklarda yer alan öğrencilerin iki konuda liderlik yapması beklenir:

 • Ortak bir hedef doğrultusunda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak,

 • Okul yaşamının içerisinde aktif rol aldıkları etkinlikler düzenlemek.