Akademik Özgüven

Ortaokula başlayan öğrenciler için bilim ve aritmetik ağırlıklı dersler, öğrenmeleri somutlaştıran keyifli bir süreçtir.

IMG_3778.jpg

Bilim Kurulu ve Eraslan öğretmenleri, ortaokul öğrencilerinin bilim ve aritmetik ağırlıklı derslerdeki kazanımlarını artırmak için bir arada çalışırlar.

Laboratuvar ortamındaki deneyler, doğa gözlemleri ve gezileri, dijital kaynaklar ve okul içi etkinliklerle öğrenciler, fen ve matematik alanlarında öğrendikleri kavramları gerçek yaşamla ilişkilendirirler.

Uygulamalı olarak bilim çalışmaları yapan öğrenciler, akademik özgüvenlerini artırırlar.

 

proje çalışmaları

Eraslan Ortaokulu öğrencileri uzun vadeli bilimsel projelerde yer alır.

Öğrenciler, fikir üretme aşamasından fikrin araştırılıp olgunlaştırılmasına, sonuçların raporlanıp sunulması aşamasına kadar her noktada aktif olarak proje hazırlık sürecine dâhil olurlar.

Her yıl farklı branşlarda projeler yapan öğrenciler, rehber öğretmenleri ile hazırlayacakları proje konusunu belirler.

IMG_9316.jpg

Ulusal ve uluslararası literatür taramasına başlayan öğrenciler, aylar süren hazırlığın sonunda yazılı ve sözlü sunumlarını bir araya getirirler.

Bilim Kurulu, sunumların bilimsel araştırma etiği ve uluslararası tez yazım kurallarına uygunluğunu kontrol eder.

Hazırladıkları projeleri ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında sunan öğrenciler, akademik özgüvenlerini en belirgin şekilde ortaya koyarlar.


bilim kurulu

Akademisyenlerden oluşan Eraslan Bilim Kurulu, öğrencilere yıl boyunca yaptıkları bilimsel araştırmalarda önderlik eder.

Bilim Kurulu, öğrencilere proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarında yer alabilmeleri için ihtiyaç duydukları akademik ve altyapısal desteği sağlar.

Bu sayede öğrenciler TÜBİTAK, URFODU, Kanguru, FENBEG, MATBEG, Waterloo, Tales, Science Cup ve StarT gibi prestijli proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarında akranlarıyla rekabet ederler.

Bilim Kurulu aynı zamanda okulumuzda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışır.