Learning By Doing

Eraslan Bilim Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerimiz, medyanın sosyal değişimi ve etkileşimindeki rolünü incelemek üzere İletişim ve Basın Müzesi’ni ziyaret etti. İletişim teknolojisinin serüvenini, gazetecilerin özel eşyalarını, basın ve yayın araçlarını ve bu araçların değişimini inceleme fırsatı buldular. #FieldTrips