2. Eraslan Bilim Şenliği

Doğa olaylarının hayat bulduğu 2. Eraslan Bilim Şenliği, öğrencilerimizin fen ve sosyal bilimler alanında hazırladığı birçok projeyi bir araya getirdi.

Fikir üretme aşamasından sonuçların raporlanıp sunulması aşamasına kadar her noktada aktif olarak rol alan Eraslanlılar, yıl boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalarda rekabet ettikleri bilimsel projeler üretirler.

Eraslan Bilim Kurulu ve Eraslan öğretmenleri tarafından desteklenen projeler, öğrencilerin bilim ve aritmetik ağırlıklı derslerdeki kazanımlarını artırmayı hedefler.

Ortaya çıkan projelerde günlük hayatı kolaylaştıran bilimsel metotlar deneylerle keşfedilir ve her yaş grubundan öğrenciye sunularak akran öğrenimi gerçekleştirilir. Bu sayede Eraslanlılar, iyi birer bilim okuryazarı olarak yetişirler. #EraslanBilimŞenliği