Bilingual 3. Sınıfların Akademik Çalışmaları

Bilingual 3. sınıf öğrencilerimiz, iki dilde sürdürdükleri akademik çalışmalarını aileleriyle paylaştılar.

Student Led Conferences adını verdiğimiz iki dilde gerçekleşen sunumlarda öğrencilerimiz, bilim, matematik ve hayat bilgisi derslerinde yaptıkları çalışmaları kendi kurgularıyla ailelerine anlattılar.

Eraslan'da CLIL tekniğiyle hazırlanan ders içerikleri, öğrencilere yabancı dil kazanımlarını akademik müfredatla birlikte sunar. Bu sayede Eraslanlılar, kavramları daha kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde öğrenirler. #StudentLedConferences