İyi Birer Okuryazar Olmak

Bilingual Learners programı ilkokulda çift dilde okuryazarlığı bir adım ileri taşımayı hedefler. Her hafta okul kütüphanesinde analitik okuma ve yaratıcı yazma çalışmaları yapan Eraslanlılar, iyi birer okuryazar olarak yetişirler. #EraslanlıOlmak