Uygulamalı Bilim ve Nezaket Kuralları

Eraslan Bilingual İlkokulu 3. sınıf öğrencilerimiz iki dilde aldıkları hayat bilgisi dersinde sağlıklı beslenme, bilinçli tüketici olma ve nezaket kurallarını öğrenirken, Eraslan Bilim Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerimiz uygulamalı fen bilgisi dersinde maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini keşfettiler.

Bilim temelli Eraslan Okulunda öğrenciler ders kazanımlarını uluslararası geçerliliği olacak şekilde öğrenir ve uygulamalarla kalıcı hâle getirirler. #EraslanlıOlmak