Yeni Nesil Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Oryantasyon haftası hızla ilerlerken öğretmenlerimiz de eğitimlerine devam ediyorlar.

Günün değişen bilgi yapısına göre öğrencilerine güncel hedefler koyan Eraslan öğretmenleri, Doç. Dr. Eren Ceylan'la iş birliği içerisinde yeni nesil ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine çalışıyorlar.

Değişen sınav sistemine yönelik açık uçlu ve çoktan seçmeli soru yazma teknikleri ile ölçme rubrikleri hazırlayan öğretmenlerimiz, nitelikli değerlendirme üzerine odaklanıyorlar.

Yaratıcı düşünceyi destekleyen Holistic 8 eğitim sistemimiz, her Eraslan öğrencisini sorgulayarak öğrenmeye teşvik eder.