Atatürk, Bilim ve Düşünme Becerileri

Eraslan öğrencilerinin kendilerine özgü hazırladıkları ve yıl boyunca yaptıkları çalışmaları İngilizce ve Türkçe olarak ailelerine sundukları Student Led Conferences'ta bu hafta sonu Atatürk, Bilim ve Düşünme Becerileri üzerine konuştuk.

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz Atatürk'ün bilim öğretileri doğrultusunda yazdıkları mektupları, gök cisimlerini, gün, ay ve yıl kavramlarını, toplu yaşam kurallarını hayal güçlerini kullanarak ailelerine anlattılar.

Sarı Martı ve Meşe Ağacı kitaplarını belirli bir noktaya kadar okuyup, sonunu aldıkları düşünme becerileri eğitimiyle doğaçlama tamamlayan öğrencilerimiz, Happy Airlines ile hayvanlar aleminde çıktıkları serüvenleri aileleriyle İngilizce olarak paylaştılar. #StudentLedConferences #GameTime